Ons bestuur

Het bestuur van CTC Fietsen organiseert jaarlijks verschillende clubactiviteiten voor alle leden. Dit zijn de momenten waarbij wielrenners, mountainbikers en gravelaars elkaar ontmoeten.

  • SNERTtocht met lunch: 2e zondag van het nieuwe jaar
  • Seizoensstart met lunch: 2e zondag zomertijd
  • Vrijwilligersactiviteit in november: uitje om de leden die zich vrijwillig inzetten te bedanken

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Het bestuur belegt twee Algemene Ledenvergaderingen per jaar, in maart en in november:

  • Maart: verantwoording en afsluiten voorgaand jaar. Middels inhoudelijk verslag en financieel verslag.
  • November: vastleggen plannen, begroting en contributie komend jaar. Onderdeel zijn formuleren van de Jaarambities en het activiteitenplan; beiden leiden tot een concept begroting, waarop de contributie afgestemd wordt.

Voorzitter: Ruud Timmermans

Vertegenwoordiger van de vereniging, toezicht op handhaven statuten en uitvoeren besluiten van de vereniging, het leiden van de vergaderingen van bestuur en leden.

Penningmeester: Laura Scheffer

Transparante, tijdige en duidelijke cijfermatige onderbouwing en uitwerking van het beleid en de activiteiten van CTC Fietsen.

Secretaris: Kees Lamberts

Het opstellen van notulen bij bestuursoverleg en bij de Algemene Ledenvergadering, ledenadministratie.

Bestuurslid focus Trainen: Roy Sijgers

Samen met de commissie Trainingen verantwoordelijk voor het ontwikkelen en organiseren van trainingen voor wielrenners, gravelaars en mountainbikers.

Commissies CTC Fietsen

CTC Fietsen is een vereniging van en voor de leden: samen zijn we de vereniging! De CTC activiteiten worden georganiseerd door verschillende commissies.

Leden CTC Fietsen

Als lid kun jij je actief inzetten voor de verenging bijvoorbeeld in de ondersteuning van een activiteit, door wegkapitein of trainer te worden of door zitting te nemen in het bestuur.