Organogram

Bestuur CTC Fietsen

•   Voorzitter: Saskia Boesveldt
Vertegenwoordiger van de vereniging, voorbereider en leider van bestuursvergadering en ALV, geeft vorm aan de stem van de leden (signaleren, enthousiasmeren, cultuur van de vereniging), geheugen en geweten van de vereniging

• Penningmeester: Louwe Brink
Transparante, tijdige en duidelijke cijfermatige onderbouwing en uitwerking van het beleid en de
activiteiten waar CTC voor staat.

• Secretaris (vacature): Louwe Brink
Penvoerder, verslaglegging, voorbereiden bestuursvergadering en ALV samen met voorzitter, opvolging van acties in de gaten houden

• Algemeen bestuurslid: Henri van der Vegt
Aanspreekpunt Trainen. Contactpersoon Stichting Ronde van de Maliesingel. Cycling keeps me going (strong)

Commissies

• Cie Wegkapiteins: Natasha, Marian, Giel, Magiel, Andries, Wolfgang, Saskia, Anneke, Fabricio, Ronald, Marie Louise, Diederik, Reinart, Brigitte, Ruud, Henri, Louwe
WK’s kennen de route, zorgen ervoor dat het afgesproken tempo gereden wordt, houden de groep bij elkaar.

• Cie Trainingen: Ronald, Anneke, Saskia, Heinz, Henri
Lente en zomer aanbod wegtrainingen Herfst en winter indoortrainingen (core stability en spinning)
Planning en organisatie trainingsweekend in april.

• Cie Buitenlandweek: jaarlijks wisselende samenstelling van leden
Planning en organisatie van buitenlandweek met afsluitende cyclosportieve, eind mei/begin juni.

• Cie Workshops & Lezingen: Boukje
Organiseren -samen met leden- van diverse workshops en lezingen.

• Kascommissie: Brigitte + Ruud
Jaarlijkse controle in februari/maart of de financiën van de vereniging deugdelijk en transparant zijn uitgevoerd. Kascie is onafhankelijk en geeft advies aan de Ledenvergadering om de financiële verslaggeving wel/niet goed te keuren.

• Commissie Mountainbiken: Anneke, Reinart, Judith, Anne Marie, Jeroen
Plannen van ritten. Planning en organisatie van mtb-weekend in november, samen met 1 of 2 leden. Clinics / trainingen

• Stichting Ronde van de Maliebaan: Henri + Heinz
Deelname aan overleggen van de stichting namens CTC Fietsen en bijdrage en bijdrage leveren aan de uitvoering van de activiteiten van de stichting