Organogram

Bestuur CTC Fietsen

•   Voorzitter: Saskia Boesveldt
Vertegenwoordiger van de vereniging, voorbereider en leider van bestuursvergadering en ALV, geeft vorm aan de stem van de leden (signaleren, enthousiasmeren, cultuur van de vereniging), geheugen en geweten van de vereniging

• Penningmeester: Ruud Timmermans
Transparante, tijdige en duidelijke cijfermatige onderbouwing en uitwerking van het beleid en de
activiteiten waar CTC voor staat.

• Secretaris: Marie Louise Wendelaar
Penvoerder, verslaglegging, voorbereiden bestuursvergadering en ALV samen met voorzitter, opvolging van acties in de gaten houden

• Algemeen bestuurslid: Henri van der Vegt
Aanspreekpunt Trainen. Contactpersoon Wielerplatform Utrecht. Cycling keeps me going (strong)

Commissies

• Commissie Wegkapiteins: Natasha, Marian, Giel, Magiel, Andries, Wolfgang, Saskia, Ronald, Marie Louise, Diederik, Reinart, Brigitte, Ruud, Henri, Louwe, Stefan, Erwin, Geert, Bart, Laurens, Gerrit, Michel, Karel, Marco, Martijn
Wegkapiteins kennen de route, zorgen ervoor dat het afgesproken tempo gereden wordt, houden de groep bij elkaar.

• Commissie Trainingen: Ronald, Saskia, Heinz, Henri, Giel
Aanbod wegtrainingen tijdens het wegseizoen (lente/zomer) en indoortrainingen spinning/core stability (herfst/winter)

• Commissie Buitenlandreis: jaarlijks wisselende samenstelling van leden
– Planning en organisatie van aprilweekend.
– Planning en organisatie buitenlandweek met afsluitende cyclosportieve, eind mei/begin juni.

• Commissie Workshops & Lezingen: Boukje (vacature) + Ronald
Organiseren -samen met leden- van diverse workshops en lezingen.

• Kascommissie: Brigitte + Ronald
Jaarlijkse controle in februari/maart of de financiën van de vereniging deugdelijk en transparant zijn uitgevoerd. Kascie is onafhankelijk en geeft advies aan de Ledenvergadering om de financiële verslaggeving wel/niet goed te keuren.

• Commissie Mountainbiken: Reinart, Judith, Anne Marie, Jeroen
Plannen van ritten. Planning en organisatie van mtb-weekend in november, samen met 1 of 2 leden. Clinics / trainingen

• Wielerplatform Utrecht (WPU): Henri + Heinz
Deelname aan overleggen van de stichting namens CTC Fietsen en bijdrage en bijdrage leveren aan de uitvoering van de activiteiten van de stichting