Organogram

Bestuur CTC Fietsen

•   Voorzitter: Saskia Boesveldt
Vertegenwoordiger van de vereniging, voorbereider en leider van bestuursvergadering en ALV, geeft vorm aan de stem van de leden (signaleren, enthousiasmeren, cultuur van de vereniging), geheugen en geweten van de vereniging. 

• Penningmeester: Ruud Timmermans
Transparante, tijdige en duidelijke cijfermatige onderbouwing en uitwerking van het beleid en de
activiteiten waar CTC voor staat.

• Secretaris: Marie Louise Wendelaar
Penvoerder, verslaglegging, voorbereiden bestuursvergadering en ALV samen met voorzitter, opvolging van acties in de gaten houden

• Bestuurslid Mountainbiken: Judith Sloot
Samen met de MTB-commissie wordt de MTB-tak verder ontwikkeld binnen de vereniging.

• Bestuurslid Trainen: Henri van der Vegt | vacature
Het bestuurslid trainen ontwikkelt de trainingspoot van CTC Fietsen. Trainers scouten, trainers toeleiden naar opleidingen. Samen met de commissie trainingen organiseren. Incidenteel externe trainers betrekken tbv het trainingsaanbod.

Commissies

• Commissie Wegkapiteins: Natasha, Marian, Giel, Magiel, Andries, Wolfgang, Saskia, Marie Louise, Diederik, Brigitte, Ruud, Henri, Louwe, Stefan, Erwin, Geert, Bart, Laurens, Gerrit, Michel, Karel, Marco
Wegkapiteins kennen de route, zorgen ervoor dat het afgesproken tempo gereden wordt, houden de groep bij elkaar.

• Commissie Trainingen: Ronald, Saskia, Heinz, Henri, Giel, Rene
Aanbod wegtrainingen tijdens het wegseizoen (lente/zomer) en indoortrainingen spinning/core stability (herfst/winter). Er zijn diverse vacatures voor diverse soorten trainers, zowel indoor, weg, als offroad.

• Commissie Workshops & Lezingen: Boukje, Huub
Organiseren -samen met leden- van diverse workshops en lezingen.

• Commissie PR & Communicatie: Saskia, Boukje, Diane, Harry
Website, interne nieuwsbrief, externe nieuwsbrief, social media, fotografie en film. We hebben nog diverse leuke vacatures.

• Kascommissie: Brigitte + Ronald
Jaarlijkse controle in februari/maart of de financiën van de vereniging deugdelijk en transparant zijn uitgevoerd. Kascie is onafhankelijk en geeft advies aan de Ledenvergadering om de financiële verslaggeving wel/niet goed te keuren.

• Commissie Mountainbiken: Reinart, Judith, René
Plannen van wekelijkse ritten. Planning en organisatie van mtb-weekend in november.

MTB wegbegeleiders: Reinart, Judith, Suzanne, Willem, Dorien

• Wielerplatform Utrecht (WPU): Henri + Heinz
Deelname aan overleggen van de stichting namens CTC Fietsen en bijdrage en bijdrage leveren aan de uitvoering van de activiteiten van de stichting