cTc Fietsen Utrecht

Onze club

Wie zijn wij?

cTc Fietsen is een vereniging voor wielrennen, mountainbiken, gravelen en doelgericht trainen. cTc heeft ongeveer 200 leden. Clubritten vormen de basis van de vereniging. Daarnaast is trainen onderdeel van ons DNA. We organiseren trainingen om de techniek en conditie te verbeteren. Met workshops en clinics zorgen we ervoor dat je nog meer kennis en nieuwe ervaringen kunt opdoen. Binnen de vereniging stimuleren we de leden om vooral activiteiten te organiseren die zij leuk vinden (en waar anderen graag aan mee willen doen). We zijn een open vereniging en daarom kun je soms ook deelnemen aan trainingen en workshops zonder lid te zijn.

Onze uitvalsbasis is het sportpark van Kampong aan de oostkant van Utrecht. Het clubgebouw van Kampong Cricket aan de Mytylweg 15 gebruiken we als plek voor workshops, verenigingsoverleg en als verzamelplaats voor het wielrennen.

Onze missie en visie wordt gevormd door drie pijlers:

1. Samen

De clubritten vormen onze sportieve basis. We fietsen samen, volgen het principe ‘samen uit, samen thuis’, helpen en stimuleren elkaar. Regelmatig maken we uitstapjes naar andere plekken in Nederland en het buitenland.

2. Veilig

Veiligheid is belangrijk. Daarom fietsen we met gecertificeerde wegkapitein, MTB-begeleider en zijn onze trainers gediplomeerd. Onze groepen zijn maximaal 10 fietsers groot, zo houden we het overzichtelijk, voor onszelf en voor medeweggebruikers.

We houden ons altijd aan de verkeersregels en de gedragscodes van NTFU. Daarnaast onderschrijven we de gravelcode die te vinden is op https://www.gravelcode.nl/. Aanvullend geldt dat we alleen met ‘reguliere’ mountainbikes zonder trapondersteuning of elektrische aandrijving rijden. 

3. Uitdagend

We geven uitdagende trainingen voor iedereen die zich met een grote of kleine ambitie wil verbeteren. Heb jij een persoonlijk doel waar je voor traint? Wij motiveren en begeleiden je. In de wintermaanden trainen we binnen door, met spinning of wattbiking en core stability.

Organisatie

Het bestuur en de commissies voor wielrennen, mountainbiken en gravelen vormen de basis van de vereniging. Daarnaast zijn er commissies die de trainingen, workshops, communicatie en het verenigingsweekend organiseren. 

Het bestuur wordt gevormd door een voorzitter, penningmeester, secretaris en technisch bestuurslid. Zij zijn verantwoordelijk voor het organiseren van de Algemene Leden Vergadering en het opstellen van de begroting, het jaarplan en de jaarrekening. Daarnaast faciliteert het bestuur de commissies door het verbinden van leden en de commissies, en door het beschikbaar stellen van (geld)middelen.

De commissies organiseren de praktische dagelijkse gang van zaken, zoals de wekelijkse clubritten, trainingen en workshops, maandelijkse nieuwsbrief, clubkleding, etc.

Historie

cTc Fietsen werd in 2014 opgericht en komt voort uit de Utrechtse trainingsgroep Cycle Training Center. Ronald Hennekes, Saskia Boesveldt, Heinz Schiller en Anneke de Joode richtten deze trainingsgroep op na hun deelname aan de Tour for Life. Het doel van de trainingsgroep: fietsers ondersteunen bij het bereiken van hun doel.